Tổng hợp

Sơ đồ tư duy bài thơ Tỏ lòng

1. Sơ đồ tư duy bài thơ Tỏ lòng, mẫu 1 (Chuẩn):

2. Sơ đồ tư duy bài thơ Tỏ lòng, mẫu 2:

3. Sơ đồ tư duy bài thơ Tỏ lòng, mẫu 3 (Bản vẽ của học sinh):

———————-HẾT————————

Tỏ lòng là bài thơ thể hiện được tình yêu nước gắn với trách nhiệm và khát vọng bảo vệ đất nước của Phạm Ngũ Lão, bên cạnh bài Sơ đồ tư duy bài thơ Tỏ lòng, Cảm nhận về bài thơ Tỏ lòng, Vẻ đẹp hình tượng nhân vật trữ tình trong bài thơ Tỏ lòng, Phân tích bài thơ Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão, Cảm nhận về hào khí Đông A thời Trần qua bài Tỏ lòng cũng là những bài tham khảo quan trọng mà các em không nên bỏ qua khi học bài thơ này.

Bản quyền bài viết thuộc trường Công ty cổ phần Giáo Dục Việt Nam. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: Trường Công ty cổ phần Giáo Dục Việt Nam (Giaoduccantho.edu.vn)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button