An toàn lao động

Mẫu chứng chỉ và chứng nhận huấn luyện an toàn lao động

Theo thông tư số 27/2014/TT-BLĐTBXH quy định về công tác xây dựng và các hoạt động liên quan đến xây dựng, thì những người muốn hoạt động trong lĩnh vực xây dựng thì phải có chứng chỉ và bằng cấp chuyên môn phù hợp. Theo đó, các đối tượng tham gia khóa huấn luyện vệ sinh an toàn lao động được chia thành 6 nhóm chính. Tùy từng nhóm Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội sẽ quy định chi tiết về các mẫu chứng chỉ và chứng nhận huấn luyện khác nhau.

Cụ thể, những đối tham gia đào tạo thuộc các nhóm 1, 3, 4, 5 và 6 sau khi hoàn thành xong chương trình huấn luyện vệ sinh an toàn lao động sẽ được bên công ty cổ phần giáo dục Việt Nam cấp chứng nhận đã hoàn thành xong khóa đào tạo. Chứng nhận theo mẫu phôi của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, có giá trị trên toàn quốc. Những đối tượng tham gian huấn luyện đào tạo thuộc nhóm 2, sau khi hoàn thành chương trình học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ đào tạo của Công ty cổ phần giáo dục Việt Nam có giá trị trên toàn quốc, theo chuẩn quy định chung.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button