Chuyên viên - Chuyên Viên chính

Khóa bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên uy tín

Nhằm trang bị, cập nhật những kiến thức cần thiết về Quản lý nhà nước và kỹ năng thực thi công vụ, tăng cường ý thức phục vụ nhân dân và nâng cao năng lực công tác của cho cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn và trách nhiệm được giao. Cũng như chuẩn hóa ngạch Chuyên viên cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội vụ, và đáp ứng nhu cầu của kỳ thi nâng ngạch hàng năm từ ngạch cán sự – tương đương lên ngạch chuyên viên,

Chúng tôi tổ chức khảo sát nhu cầu tham dự khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước (QLNN) ngạch chuyên viên theo Quyết định 1642/QĐ-BNV ngày 23 tháng 06 năm 2016 của Bộ Nội Vụ, quy định về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Cho các cá nhân, đơn vị có nhu cầu nâng ngạch công chức, viên chức tại Hà Nội và các tỉnh/thành trên toàn quốc.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ – NỘI DUNG KHÓA HỌC

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên được khai giảng nhằm đáp ứng nhu cầu bổ sung kiến thức và thi nâng ngạch cho cán  bộ, công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng thuộc ngạch cán sự – hoặc tương đương đang làm việc trong các cơ quan Nhà nước, các tổ chức Đảng, đoàn thể và doanh nghiệp nhà nước có thời gian giữ ngạch tối thiểu 03 năm. Và cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian tập sự lên ngạch chuyên viên có nhu cầu tham dự khóa học.

Nội dung đào tạo được thực hiện theo chương trình chuẩn do Bộ Nội vụ ban hành (Quyết định 900/QĐ-BNV ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ). Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên theo quy định của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc, là điều kiện cần và đủ để bổ sung hồ sơ thi nâng ngạch từ cán sự – tương đương lên ngạch chuyên viên theo quy định trong nền Hành chính ngạch – bậc của Việt Nam.

* HỌC PHÍ: 2.900.000đ – 3.600.000đ/khóa
* THỜI LƯỢNG: 02 tháng 
* LỊCH HỌC: Linh hoạt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button