Tưng bừng khai trương chi nhánh tại TP. Cần Thơ
Trang chủ   Nghiệp vụ khác  Khóa học kế toán  Trung tâm đào tạo kế toán trưởng chuyên nghiệp

Trung tâm đào tạo kế toán trưởng chuyên nghiệp

Khóa học kế toán trưởng nhằm bồi dưỡng những kiến thức về kế toán, kiểm toán để nâng cao hiệu quả quản lý, tổ chức sắp xếp... ở các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Đối tượng tham dự là phó trưởng phòng, trưởng phòng kế toán, hoặc những cán bộ kế toán hiện đang công tác trong các cơ quan, đơn vị. 

Khi tham gia học cùng chúng tôi các bạn sẽ được các chuyên gia và giảng viên có kiến thức lý luận và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực ở Bộ Tài chính, Học Viện Tài Chính, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường đại học Luật, Trường Đại học Tài chính và Quản trị kinh doanh tham gia giảng dạy. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ kế toán trưởng cấp theo mẫu phôi của Bộ Tài chính phát hành (Chứng chỉ này là điều kiện để bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng theo quy định tại khoản 2 Điều 53 Luật Kế toán).

Thời gian học linh hoạt: Có lịch học tối, hoặc cuối tuần
Học phí:
- Kế toán trưởng doanh nghiệp: 1,5 triệu/khóa
- Kế toán trưởng HCSN: 1,8 triệu/khóa

Địa điểm học nghiệp vụ kế toán trưởng:

- Tại Hà Nội: Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy
- Tại Đà Nẵng: Tiểu La, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu.
- Tại Nha Trang: Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung - Khánh Hòa
- Tại TPHCM: D2, P.25, Q. Bình Thạnh

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG

Khóa học sẽ được chia ra làm 2 loại: kế toán trưởng doanh nghiệp (khối doanh nghiệp) và kế toán trưởng hành chính sự nghiệp (khối nhà nước). Cụ thể nội dung học của từng chương trình như sau:

I. Kế toán trưởng doanh nghiệp

Gồm 11 chuyên đề theo Thông tư số 199/2011/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành và được áp dụng từ ngày 1 tháng 4 năm 2012.

* Phần 1: Kiến thức chung

- Chuyên đề 1: Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp
- Chuyên đề 2: Quản lý tài chính doanh nghiệp
- Chuyên đề 3: Pháp luật về thuế
- Chuyên đề 4: Thẩm định dự án đầu tư.
- Chuyên đề 5: Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa DN với ngân hàng tài chính và tổ chức tài chính.

* Phần 2: Kiến thức và nghiệp vụ

- Chuyên đề 6: Pháp luật kế toán
- Chuyên đề 7: Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ Kế toán trưởng DN
- Chuyên đề 8: Kế toán tài chính doanh nghiệp
- Chuyên đề 9: Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp
- Chuyên đề 10: Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp.
- Chuyên đề 11: Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp

II. Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp

Gồm 10 chuyên đề Theo Thông tư số 199/2011/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành  về đào tạo và cấp chững chỉ kế toán trưởng hành chính sự nghiệp.

* Phần 1: Kiến thức chung

- Chuyên đề 1: Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.
- Chuyên đề 2: Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí Ngân sách nhà nước.
- Chuyên đề 3: Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc nhà nước.
- Chuyên đề 4: Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.

* Phần 2: Kiến thức và nghiệp vụ

- Chuyên đề 5: Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng hành chính sự nghiệp.
- Chuyên đề 6: Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc.
- Chuyên đề 7: Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.
- Chuyên đề 8: Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp.
- Chuyên đề 9: Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.
- Chuyên đề 10: Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi NSNN và đơn vị hành chính sự nghiệp

0964 86 86 25 (Mr. Hoàng) - 0942 696 608 (Mr. Minh)
Phòng đào tạo

học kế toán trưởng ở Hà Nội

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỌC TẬP NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG

lớp học kế toán trưởng tại cần thơ     khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng